Animatsiya na eksploziyata

Експлозията се определя от бързото отделяне на огромни количества енергия. Това събитие носи много заплахи. Експлозиите най-често са придружени от внезапно повишаване на температурата и налягането, излъчването на радиация (напр. Под формата на светкавица или светлинен пулс на ядрен взрив или акустични вълни (обикновено това е звук или характерен удар на изстрел. Не без начало това неконтролирано явление изпълва хората със страх.

Кои повърхности са потенциално експлозивни? Най-често те включват зони, в които атмосферата в случай на потенциална опасност може да бъде експлозивна. Като експлозивна атмосфера, вие знаете специална смес от запалими вещества, които прекарват под формата на газове, изпарения или мъгли, т.е. Добре е да знаете, че в сфери само искри или електрическа дъга могат да предизвикат експлозия.

Най-застрашените пространства са m.im. химически фабрики, рафинерии, бензиностанции, електроцентрали, фабрики за боядисване, магазини за боядисване, бензиностанции, както и превозни средства, пречиствателни станции, летища, мелници или корабостроителници. Запалването в горните места би довело до експлозии, резултатите от които биха били големи. Разбира се, те биха причинили огромни материални загуби и би застрашили човешкия живот.

За да предотвратите силно увреждане, никога не пренебрегвайте превантивните действия, които са защита срещу експлозия. Подготвени са специални закони, информация и стандарти, които имат за цел да сведат до минимум риска от експлозия и да премахнат потенциалните щети. В областите, застрашени от експлозия, трябва да се инсталира система, която ще осигури сигурност на жителите.