Ednokratna suma i kasov aparat

Всеки предприемач, използващ касов апарат в обикновена компания, се бори с останалите проблеми, които ястията могат да създават ежедневно. Както всяко компютърно оборудване, касовите апарати не са свободни от решения и понякога се разпадат. Не всички собственици на компании знаят, че във всички точки, където се правят записи с помощта на касов апарат, трябва да има различни такива устройства - сега в случай на повреда на този перфектен.

Липсата на резервен касов апарат elzab при продажба на продукти или помощ може да доведе до налагане на глоби от данъчната служба, тъй като това ще попречи на списъците за продажби да разрушат основното устройство. Документите, съхранявани в касата, трябва да включват книжката за обслужване на касите. Този документ допълва не само всички ремонти на устройството, но също така включва информация за фискализацията на касата или за обмяна на мисли. В въведената сервизна работа трябва да има по-уникален номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на предприятието и адреса на помещенията, където се използва сумата. Всички тези новости са необходими за успеха на данъчната проверка. Всяко обръщане на съзнанието на касовия апарат и неговата промяна е упражняване на специализирано обслужване, с което всички предприемачи, които използват касови апарати, следва да представляват подписан договор. Нещо повече - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите на касови апарати трябва да се извършват в непрекъснат режим, а за да успеете да запълните паметта на касата, трябва да обмените мнението си за ново, като същевременно трябва да прочетете паметта. Фискалният касов апарат може да се чете - също като ремонт - само от упълномощен орган. Освен това артикулът трябва да бъде попълнен в присъствието на служител на данъчната служба. Подготвя се подходящ отчет от прочитането на паметта на касовия апарат, едното копие на което идва в данъчната служба, а другото на предприемача. Той трябва да съхранява този протокол заедно с различни документи, свързани с касата - неговият недостатък може да повлияе на налагането на наказание от службата.