Fiksiran aktiv na kasov aparat

Попълването на всички транзакции за касов апарат е законно задължение в Полша - и не само нашата. Всяка транзакция, дори и най-малката, трябва да бъде платена за фискалната сума, защото от нея трябва да се плаща ДДС.

Prolesan Pure

Когато купуваме касов апарат за близък бизнес, тази покупка подлежи на специална услуга, която включва задължението да се ориентираме по въпросите на нашия касов апарат. Касови апарати в Краков е среда, в която можете да закупите всички фискални устройства, които са най-подходящи за полевата информация. & nbsp; Служителите на такъв & nbsp; магазин и & nbsp; услуга са до последно да променят размера на ДДС, програмиран в касата, когато съответните разпоредби, според които размерът на данъка се променя. Само оторизиран сервиз може и да извърши ремонт в касата на страната.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да се повреди и всеки, който извършва търговска или обслужваща дейност и е касов апарат, трябва да знае как да работи с повреден касов апарат. Повреденият касов апарат трябва да е известен с това, че се поправя лесно, без причина какъв е факторът на щетите или как тези щети продължават при по-нататъшни операции по съхраняване. Със сигурност има доказателство, че принтерът е повреден, така че във фактурата е даден само текст. Въпреки това, непълна разписка вече може да бъде оправдание за данъчната служба да издаде билет на компанията, която го е издала!

Ето защо, веднага щом наблюдаваме повреда в касата, не трябва да я поправяме сами. Повредените пари в брой трябва да бъдат временно изключени от дейността на магазина и изтеглени от нов активен касов апарат, а при липса на такива - да затворят магазина, докато устройството не бъде поправено. Поради факта, че повредата в касата може да попречи на работата на целия магазин, касовите услуги работят много лесно и се опитват да отстраняват неизправностите редовно или възможно най-скоро. Следователно, след като открием нередности в живота на касовия апарат, не трябва да го правим, за да го поправим самостоятелно - трябва да се обадите на услугата и да се натъкнете на пристигането на сервизния техник, или сами да вземете парите в обслужващия апартамент, разбира се, след като го изключите и охраната. Трябва да проведем такива производства възможно най-скоро, така че решението да бъде вече поправено и те да могат да се оттеглят от работата на фискалния касов апарат.