Kasov aparat k deto da kupuvat

Микроскопите позволяват поглед в микросвета, те са устройства, проектирани в точката на наблюдение на много малки обекти, чиито фини компоненти обикновено са невидими за човешкото око. Микроскопът е свързан с два фокусиращи лещи, които са разположени от двете страни на тръбата, наречена тръба. Набор от лещи, свързани с обекта, се характеризира като обектив. На свой ред, вторият набор от лещи се нарича окуляр и разпознава наблюдението. Вътре в тръбата, благодарение на обектива, вътре в него се създава истинско, увеличено и обърнато изображение, което се наблюдава от наблюдателя благодарение на окуляра. Благодарение на съвместното съществуване на двата комплекта лещи, видимата картина е успешна, увеличена и права. Металографските микроскопи са вид човешки микроскоп за търсене на непрозрачни проби. Металографските микроскопи се характеризират със светлинни микроскопи и електронни микроскопи.

Какво можем да видим с металографски микроскоп?Самите микроскопски тестове, използвайки металографски микроскопи, разчитат на получаване на проба от желания продукт и след това полиране и полиране на повърхността, т.е. металографски образци, които ще бъдат подложени на микроскопско наблюдение след всяко ецване. Разкриването на структурата на специфичен метал, както и неговите сплави и дефекти, невидими за невъоръжено око, е основната цел на металографските изследвания на светлинната микроскопия. Те гарантират идентифицирането на разнообразието от структурни компоненти и тяхната морфология, количество, размери и разпределение. Металографските микроскопи позволяват да се наблюдават метални дефекти и пробиви. Благодарение на прецизното изпълнение на лещите, металографският микроскоп открива микротрещините, изчислява участието на фазите и наблюденията на включванията и вторите части на материала.