Kasovi aparati za udr zhki

ValgoSocksValgoSocks - Правилни чорапи за крив пръст и плоски крака!

Фискална нарича касовия апарат като кола трябва да се преразглежда периодично. В крайна сметка, в настоящия пример се нуждае от настоящото преразглеждане да бъде завършена не по-късно от две години от този преглед или фискализация & Nbsp;. Преразгледа касов апарат цена наема & Nbsp на; колебае в скали от 100 до 200 злоти, заедно с достъп.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от правилните правни актове. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г., по същество, условията за използване на касови апарати. Съгласно хипотезата и с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касов апарат се разглежда като неправилно водене на книга и заплашва да наложи глоба за данъчно престъпление. Въпреки това, една по-евтина алтернатива на всеки двегодишен преглед е да се извършва всяка година. Когато информирате за регистрацията на касовите апарати, трябва да се погрижите за назначаването на подходяща дата, която се извършва въз основа на Данъчния кодекс. Заедно с чл. 12, ал. 3 от този закон, сроковете, известни през май, се провеждат в последния ден на горещия месец, в който се посочва началото на датата, и ако няма такъв ден в текущия месец - в горещия ден на месеца.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на регистрационния касов апарат се основава на лицето, заемащо обсъждания фискален касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от извършване на такова преразглеждане в рамките на две години от последната проверка. Служителят на касата в сезона от 5 дни от датата на уведомлението, изготвен от притежателя на фискалния касов апарат, следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31, раздел 4 от решението по същество на касовите апарати.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва да проверява преди всичко състоянието на всички чекови пломби, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работа, състоянието на паметта и състоянието на батериите.В плана за избягване на излагането на глоби от гледна точка на данъчната служба данъкоплатецът трябва да се погрижи за датите на прегледа на касовия регистър.