Kasovi aparati za v zstanovyavane na dds

Всички данъкоплатци, които са задължени да регистрират продажбата на продукти и услуги с помощта на касовия апарат, напълно разбират приключението как трябва да отговарят подробните условия в размера на обслужването на обсъжданите устройства. Пиенето от такива условия е отговорно за провеждане на периодична техническа проверка на касовия апарат. Какво означава обаче, кога трябва да се направи? Какво представлява фискалният касов апарат и техническата инспекция? За тази шушулка.

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar Ефективен начин за подмладяване на кожата без бръчки и други признаци на стареене

Заедно с Закона за ДДС, касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този момент е разширен. Това преразглеждане се извършва с добро обслужване. До 1 декември 2008 г. бяха извършени технически проверки на касовите апарати до годишния срок. Съгласно действащия закон, касовите апарати трябва да подлежат на технически преглед на всеки две години от фискализирането или от скорошно преразглеждане. Ако данъкоплатецът не направи това, той може да подлежи на санкции. Това включва например налагането на глоба на данъчнозадълженото лице за данъчни нарушения, тъй като положението на неплащане на регистъра за периодичен преглед се счита за неправилно съхраняване на книгата. Тази обосновка произтича от материал 61 § 3 k.kš.Пробуден е тест, в чиито ръце е собствеността за извършване на такъв преглед? Разбира се, гледане на времето в днешния факт отива на данъкоплатеца, а не на сайта. Собственикът на касата Novitus delio трябва да уведоми службата за такава необходимост към съответната дата на прегледа. Касиерската услуга, заедно с § 31, ал. 4 решения относно касовите апарати следва да извършат задължителна техническа проверка на касата в срок от 5 дни от уведомяването.Данъкоплатецът следва също да помни, че неспазването на крайния срок за задължително преразглеждане на касата води до необходимостта да се върне надбавката за нейната покупка. Такива данъкоплатци са подложени на данъчнозадължени лица, които в срок от три години от датата на започване на записване на продажбата на стоки / услуги не са изготвили, в приложимия срок, касов апарат за технически преглед с добра услуга.За да обобщим, си струва да припомним, че само потребителят е отговорен за спазването на крайния срок.