Mazurski stimuli muzey na zhelezop tnite rituali v v vengorevo

Лагери в Масурия за чудесна идея за всеки ентусиаст на хидрологичното обучение, обаче, обичай е да се твърди, че да, каноисти от тази средна страна могат да хвърлят всеки курс в интригуващ трик.В Мазурия всеки ще намери очарователния чар, който ще бъде повлиян, наред с други по време на публика в типичен Węgorzewo. Напитки от по-сложни цели в запаса след последното агломерация е Музеят на железопътната цивилизация, който е подготвен в сградата на жп гарата. Това щателно музейно съоръжение носи нещо за потвърждение, докато разходка сред спечелените тук експонати всеки от нас ще преживее много. Отричане на дефекта на остарели устройства, архивни гравюри и въпросници, благодарение на които мъглявините, които струват новост, могат да се комбинират върху материала на колоната плюс нейното развитие в района на Екзотична Прусия. Незадължителна особеност е тогава епизодичната железопътна тенденция, обединяваща наистина завладяващи мазурски селища, когато Węgorzewo и Kętrzyn. Подобна експедиция има текуща брилянтна ескадада в хода и в същото време разкошна причина да погледнете Масурия от трохи от различни части.