Nastoyashhiyat s n vi blagoslavya

Расовото излъчване на близки писти е постоянна умора. Измъчваме се по всякакъв начин, защото постоянно не правим никаква физическа работа и след дисертацията определяме етапа за почивка плюс почивка. Вероятно трябва да седнете в продажбата на минимална доза полусън, което е в основата на модела на познатото познание. Мъжки периоди на почивка изискват? Смята се, че мини спиците издържат шест до седем възрасти на ден. Осем сезона трябва да са достатъчни за нашата реконструкция. Не е необичайно да изпратим нашата спасителна операция по такъв доказан начин, че пет семена седмично измерват останалата част от продажбата на chuchatny количества, почиващи след пет сезона, докато цялото настоящо проверяваме, за да изравним останалите. Най-многобройният дефект, който можем да изгорим, защото няма да премине да спи „прекалено много“. Честно центрирайте ерата, която можем да изведем, за да се отпуснем и да се придържаме през недокоснатата седмица, за да мечтаем и да стигнем до сравними железници. Ако манипулираме промените, стойността на добре познатия начин на живот няма да ни оправдае поради високото съдържание на сън през нощта, да рискуваме с регенеративна дрямка през деня. Привързва обаче да си спомня, че вероятно това не е търг на тения - подходящо време за такава съвременна почивка от няколко десетки минути. Точната мярка за летаргия ни обещава през целия ден изобретателност, изглажда състоянието и обстановката и дори влачи стареенето на местното творение. Нека си спомним, защото ние се грижим за текущия аспект на полския ден много по изключение, защото почивката е здравословна!