Obuchenie na sotsialen rabotnik

Съществува техническа документация в текущото ниво на документи, планове, чертежи или технически изчисления, които включват информация, необходима за извършване на конкретен продукт. Техническа документация обикновено може да бъде издадена за следните тематични раздели:

инвестиционна документация, т.е. данни, необходими за извършване на дадена инвестиция,технологична документация или данни, необходими за извършване на монтаж и обработка, т.е. общ технологичен процес,проектна документация, т.е. проекти за изграждане на обекти или техните характеристики,научна и техническа документация, това е изследователски проект.

Този стил на документация е в две форми:

матрици или чертежи, направени на технически щампи,архивни копия, така че има набор от всички четливи отпечатъци.

Преводът на техническа документация се извършва от преводачи, които освен отлични езикови умения, са специалисти и в конкретен технически сектор, което не само осигурява добър превод от добрия език на последния език, но и осигурява подходяща терминология, която защитава получателя на услугата от възможни пропуски в превода. същото може да доведе до големи проблеми на правната и техническата гледна точка на последствията.

Ако поръчаме превод на техническа документация, първо трябва да поискаме компетентността на преводача. Вероятно не би трябвало да е човек, който знае само един чужд език. Един технически преводач изисква жена, която също има богатство на познания за дадено техническо нещо, и най-добре е да избере услуги от специализирани преводачески компании. Освен това трябва да помислите за техническата документация, а не само за текста, но също и за графиките, изображенията и плановете, затова добрият преводач на техническа документация трябва също да предложи съпоставяне на данни за проекта с друг език, за да се гарантира максимална четивност (следователно е услуга на т.нар. писане на текст.

В заключение искаме да включим факта, че не всички жени, които говорят добре езика и които имат превод, ще бъдат достатъчно добри, за да пишат технически преводи. Затова трябва да потърсите преводаческа компания, която да се специализира само в техническите преводи, благодарение на което ще бъдем сигурни, че един важен за нас документ ще бъде поставен в отговорен и естествен ред.