Oprashvane i oplozhdane

В офисите на дейността и производствените зали хората често използват машини, чиято работа предизвиква отделянето на малки, фрагментирани частици, които изпращат в прашни помещения. Дългосрочното нещо в опрашването е много рисковано за здравето на служителите. Такива методи на опрашване имат токсична работа върху човешката система. Тази игра, неблагоприятното въздействие на опрашването върху служителите, влошава ефективността им в писмената работа. Понякога се поставя прах и от запалими или експлозивни газове, прах и изпарения, които могат да причинят експлозия, чийто продукт е вероятно да бъде загуба на живот или здраве.

ProEngine UltraProEngine Ultra. подобряване на мощността и експлоатационния живот на двигателя

За да се предотврати това, е необходимо да се насочат обезпрашителните инсталации. Прахоуловителите или промишленото обезпрашаване е механизмът, чрез който прах, отработени газове и индустриални изпарения, които се разтварят във въздуха, се отстраняват от местата. Съоръженията за обезпрашаване изискват да бъдат обслужвани поради постигането на правила за здраве и безопасност и здравни грижи на служителите. Краят на обезпрашаващите инсталации е локален изпускателен тръбопровод. Те трябва да бъдат монтирани възможно най-близо до източника на опрашване, така че замърсителите да бъдат отстранени веднага след като бъдат взети. В този вид те няма да се разпространят в цяла стая. В допълнение към премахване на прах от въздуха, промишлени обезпрашаване и постоянна рециркулация. Инсталациите за отстраняване на прах включват решения, ограничаващи емисиите на вредни частици и фини частици в атмосферата.

При избора и изграждането на промишлена система за обезпрашаване е важно да се погрижим за редица особено важни правила. На първо място, отделните модули на системата за обезпрашаване не могат да създават електростатични заряди - това е най-популярният метод за предизвикване на експлозия на запалими газове. Вентилационните канали, които са включени в инсталационния комплект, трябва да бъдат конструирани от средства, които са особено устойчиви на корозия и абразия. Плътността на връзките е изключително важна. Благодарение на него, системата работи по-ефективно, с голяма ефективност, в допълнение към създаването на много по-дълго време без повреда. Увеличаването на течове в края на ерозията може да се използва за решаване на важни проблеми при внедряването на системата, затова те искат да бъдат отстранени възможно най-скоро.