Posnet mobilen kasov aparat

http://bg.healthymode.eu/drivelan-ultra-naj-dobrite-i-naj-efektivnite-hapceta-za-erekcija/

Касовият апарат Novitus е необходим за лицата, които управляват индивидуален бизнес, а доходите им надвишават стойностите, определени от Министерството на финансите.

В процеса на деня следва да бъде издадена разписка за всеки продукт, закупен от клиента, който след това е основание за жалбата до купувача, а за жената, която извършва стопанската дейност, е основа за връщане с данъчното право.

За целта е необходимо да се отпечатват ежедневно - месечни и месечни фискални отчети - месечни фискални отчети. Фискалният отчет (т.е. дневен или месечен е доказателство, което се публикува от касовия апарат, което предизвиква възможности като посоката и размера на данъка в определен период от време (ден или месец, с определени данъчни ставки и освободени продажби. Целта на това описание е да покаже дневен или месечен брутен доход, в който се описват различните ставки на облагане с ДДС.

Кога да отпечатвате отчети на касов апарат?

Както беше споменато по-горе, има два начина на фискални отчети: ежедневни и месечни. Както показва едно име, касовите отчети се отпечатват ежедневно и веднъж през май на гърба.

Дневният фискален отчет се отпечатва, за да разреши продажбата през деня, до резултата или до 24:00 часа. Възможно е също да бъде отпечатано по-късно, но преди първата продажба на следващия ден. Въпреки това, трябва да прецените с последния, че разпечатката след 24:00 вече ще съдържа различна дата. Фискалният дневен отчет ще ни покаже общата сума, за която продадените продукти през този ден са стабилни.

Данъчната служба също се нуждае от месечни данъчни отчети. Месечните фискални отчети трябва да се извършват за ефекта от месеца до полунощ, преди първата продажба на следващия ден, което създава нов месец. Месечен отчет е факт, издаден в касата, който задейства всички предишни отпечатани ежедневни доклади. Такъв доклад ни показва резултатите в реалния месец. Месечният доклад се извършва само веднъж през май.

Ако дневният или месечният отчет се подготвя след полунощ, но преди първата продажба, докато докладът ще покаже различно време, няма какво да се тревожи, защото няма нужда да дава обяснения по последния въпрос.