Premiite na predpriemacha na dan koplatetsa i na zus

Ако предприемачът реши да стане платец на ДДС, той ще бъде принуден да инсталира остър касов апарат в компанията. В повечето случаи този подход ви позволява да плащате по-малко при преброяване с данъчната служба, поради което много предприемачи днес обмислят тази възможност. Но трябва да помните, че касовият апарат е същото електронно устройство като всички останали. Следователно от време на време може да се стигне до други грешки или дори до по-сериозни провали.

По-специално, той ще влиза в такива форми, когато предприемачът иска да спести и инвестира в случая на използвания фискален касов апарат. Дори ако това е обикновено на гаранция, трябва да се съобразявате с настоящите, че се разваляте по-рано от това, което току-що пуснато на продажби от производителя. Струва си да се знае кои казина се справят с добра слава и сигурност сред потребителите, за да сте сигурни, че няма да се налага да извършвате технически преглед по-рано от това, което тогава искате.

Също така, не забравяйте, че едно използване на касовия апарат може да допринесе за провала. Това ще се случи например, когато мисловният модул е ​​твърде зает. В тази форма ястието може да има други продукти, различни от тези, които трябва да се появят след извикването на определен код. Ако той се присъедини към такава форма, предприемачът трябва да докладва този етап на данъчната служба. За да имате късмет в такъв случай, вие виждате себе си и собственика на компанията, който е решил да инвестира в допълнение към резервния касов апарат. След това, когато основното ястие е счупено, вие също трябва да съобщите този факт на съответния офис и можете да продължите да продавате и да се регистрирате чрез касовия апарат.

Ако, от друга страна, предприемачът не разполага с резервно устройство, той е принуден временно да спре енергията, докато касовият апарат не бъде ремонтиран. Изключение е фактът, че във фирмата се показват и фактури. Когато промяната покаже, че отказът няма да се извърши повече, тогава данните, които се разпространяват в съзнанието, трябва да се прочетат преди изхвърлянето. Само тогава можете да определите покупката на друго устройство или същото за отказ от продажбите чрез касовия апарат.