Prilozhenie na fluorestsenten mikroskop

Микроскопът се използва за преглед на малки обекти, които все още са невидими за невъоръжено око, или за наблюдение на детайлите на по-малките обекти. В сегашните времена вече има много видове микроскопи (акустични, холографски, поляризиращи, стереоскопични и др., Но първият е оптичният микроскоп.

https://neoproduct.eu/bg/proengine-ultra-efektiven-nachin-za-namalyavane-na-razhoda-na-gorivo-i-grizhata-za-dvigatelya-v-kolata/ProEngine Ultra Ефективен начин за намаляване на разхода на гориво и грижата за двигателя в колата

Тези видове микроскопи използват дневната светлина, за да практикуват изследваните обекти, а техните създатели имат син и стар син - Захариас Янсен и Ханс Янсен - холандците. Те са построили първия си микроскоп около 1590 г., само при 10-кратно увеличение от това състояние не е бил използван. Антони ван Левенхук направи пробив в съвременната част, той направи друга технология за шлайфане и полиране на тънки лещи, което всъщност доведе до 270-кратно увеличение. По този начин холандецът подобри микроскопа, благодарение на който много хора научиха и развиха биологията. Микроскопите му са построени по различен начин от съвременните. Важно е просто да им дадете много достъпно лупа. Микроскопът на Левенхок е направен само от самата леща, а обектът, който трябва да бъде изследван, е поставен срещу обектива, неговото положение е важно да се възнагради с помощта на два чифта. Самият инструмент има дължина 3-4 инча или около 7-10 сантиметра. Следващият момент в изграждането на микроскопите се случва, когато в тях се използват електрони. Първият микроскоп от този тип - електронен микроскоп - е построен от Ернст Руск и Макс Нол през 1931 г. в Берлин. Силиконовата революция признава твърде много използването на електронни микроскопи. те също така осигуряват наблюдение на най-малките структури на клетъчните органели. С промяната през 1982 г. беше създаден първият тунел за сканиране и микроскоп. Неговите създатели са учени от Герд Биннинг и Хайнрих Рорер, които се формират в Цюрих. Благодарение на такива микроскопи има триизмерен образ на структури, съставени от техните собствени атоми. По-късно са разработени много варианти на този микроскоп, които позволяват да се разглеждат случаи от нанометрови класове. Съвременните изследователи казват, че развитието на микроскопията ще инициира развитието на нанотехнологията, която може да намери приложение и да повлияе почти на целия живот.