Programa za kasov aparat v bistro demonstratsionen kompyut r

Разписката е доказателство за покупки, направени в склада. Помага ни да потвърдим, че цената от рафтовете на магазините действително съответства на текущата, изчислена върху сумата, така че можем да подадем сигнал за евентуално оплакване и в завода. Освен това разписката ни позволява да харчим пари, което много по-лесно се грижи за собствените си разходи.

В разписката има редица подходяща информация, която не е задължително свързана с закупените продукти или техните стойности. И наистина една от най-важните данни, която касовият апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва на епизода, е името на данъкоплатеца, който извършва магазина, и адресът на седалището му. Други данни са данъчната идентификационна точка, дата и час на отпечатване на касови бележки, както и касов апарат и номер на касата. Знанието за номера на касата е изключително важно, тъй като ще трябва да подадем жалба относно стоките. Получаването е значително доказателство за продажби не само за потребителя, но и за продавача, и за данъчната служба. Поради факта, че касата регистрира продажбата на всяка стока на предприемача, е по-трудно да се скрие продадената стока и по този начин е по-трудно да се избегне плащането на данък. С окончателни решения Министерството на финансите задължава следващите групи професии да издадат разписка. А това са например фризьори и таксиметрови шофьори. Трябва да бъде обаче, че всяка година се въвежда ново законодателство и задължението за използване на касови апарати може да бъде отговорно за следващите индустрии. Друго задължение на предприемача, което компанията използва касови апарати, е да защитава копия от разписки. В момента има незаменим одит на данъчната служба. Докато не много отдавна трябваше да съхранявате хартиени копия на сметки, днес е възможно тези копия да се съхраняват на специални карти с памет, което ги прави много по-малко заинтересовани. Собственикът на инструмента е длъжен да провери ежедневния касов апарат, а ако устройството се повреди, то трябва да бъде заменено с добър касов апарат възможно най-скоро. Документът, потвърждаващ покупката, е много важен и винаги трябва да го използваме помежду си. Единственото ви доказателство за покупка няма да присъства, което ще бъде особено важно при подаване на оплакване за закупен продукт.