Protses na proizvodstvo na etilov alkohol

Прахоуловителите са може би една от най-често срещаните групи промишлено оборудване. Благодарение на широк спектър от приложения, те са в състояние да се отделят в механични средства, чрез издухване на организма и използване на сгъстен въздух.Промишлените прахоуловители са прахоуловители, които & nbsp; се използват практически във всяка индустрия, в която има проблем с замърсения въздух, възникнал в производствения процес.

Изключително лесни са така наречените модулни прахоуловители, които се експлоатират особено в сферата на дървесината и мебелите, перфектно осъзнават силата ни и при извличане на различни видове прах, например пластмаса, отпадъчна хартия и др. цели производствени халета, както и млади стационарни части, използвани индивидуално за една машина.Промишлените прахоуловители с малки размери (т. Нар. Патрон са друг начин на онези компании, които трябва да бъдат написани. Въпреки сравнително малкия размер те представляват голяма филтрационна повърхност. Страхотни са на книги със стар и нежен прах. Подобно на касетъчните колектори за прах, работещи при ниска концентрация на прах.По-големите устройства (например циклони се използват особено в технологиите, при които се произвежда голяма част от ерозивните прахове, например в енергетиката, в производството на насипни строителни материали, в сектора на кокса, леярството, въглищата и др.Те могат да засегнат съдържанието на експлозивите, което означава, че са направени заедно с правилото ATEX. Основните приложения бяха дървени стърготини, дървени стърготини, шлайфане на прах с пълнежи от други материали, т.нар маслена мъгла, заваръчни пари и др.Най-новите филтриращи прахоуловители с модулен дизайн се характеризират със здравата си конструкция и многофункционалност. Възможно е да се използват различни форми, ако е необходимо да се борави с тях, как да изпразните и почистите ръкавите на филтъра.Промишлените прахоуловители играят голяма роля: те спомагат за поддържането на производствения план и хигиената на земята на производственото хале и възвръщат топъл въздух в рециркулиращ стил през зимата.