Sluchayni prevozi na hora za 2014 godina

От 2011 г. всеки таксиметров шофьор, който предоставя транспортни услуги за физически жени, трябва да има фискален касов апарат в колата си. Превозвачите, които извършват нашите услуги само в съответствие със собствените си оператори, са освободени от тази тежест.

https://color-cream.eu/bg/

Преносимите фискални касови апарати за таксиметровите шофьори се открояват поради подходящите размери. Обикновено има дръжки, които влизат в стабилна инсталация в колата и се захранват не само от батерии, но са и са свързани към акумулатора на колата, благодарение на това, че не се разреждат по време на цялата смяна. Устройството обикновено има дисплей, който позволява да се използва във вертикална и хоризонтална ситуация и е устойчив на променящи се метеорологични условия. Не забравяйте, че посочването на таксиметровия апарат и касовия апарат трябва да бъде светло за четене по време на шофиране от таксиметров шофьор и пътник.Допълнителни функции, значително улесняващи работата на всеки превозвач, са: възможността за директно свързване на касовия апарат с таксиметровия апарат, така че квитанцията да може да бъде отпечатана автоматично, опцията за отстъпки или анулиране на получаването при успех, когато клиентът се откаже от изпълнението. Касовият апарат за таксиметровия шофьор е основан главно на нещата, свързани с свойствата на тази професия. Отпечатаната разписка съдържа няколко нестандартни артикула, като време за пътуване, изминато разстояние, таксиметров номер или брой компании, използвани във всяка тарифа. Шофьорът на таксита може също да осчетоводи знанията за предоставените допълнителни услуги, т.е. да донесе багаж, да транспортира животни и т.н.Разбира се, като всички касови апарати, те могат да познават функциите - разпечатка на дневен и месечен отчет, състояние на касовия апарат, отчет за фактуриране и допълнително разпечатка на отчета за настройките на таксиметровия апарат.Вероятно фискалният касов апарат все още е свързан с таксиметровия апарат и има самото устройство, все пак на практика подобно решение често не работи, защото решително намалява същия сезон на инструмента и често сменя хартиените ролки. Също така е възможно да го свържете към лаптопа в плана, за да подготвите подходяща работа или софтуерни актуализации.Можете да създавате и демонтирате касовия апарат в автомобил удобно и ярко, благодарение на което той може да си сътрудничи с много таксиметрови апарати, така че да се лекува дори и в колата, все още е позволено да го вземете в офиса или замъка и да изготвите доклади. Той също така води до кражба на касовия апарат по време на продължителни спирки.