Tekst na direktiva atex

Заглавното LED аварийно осветление е посветено на обозначаване на аварийни изходи и евакуация в обществени сгради. В крайна сметка в хотели, къщи за гости и в частни квартири трябва да бъде задължително да се инсталира аварийно осветление за коридори и аварийни изходи. За щастие на нашия пазар се появиха достатъчно силни светодиоди, които се разкриха като наистина добра алтернатива на крушките.

Тези силно електролуминесцентни светодиоди консумират няколко пъти по-малко енергия, имат висока ефективност и ниско захранващо напрежение. Аварийното LED осветление, освен осветление за евакуация, осветление на аварийния маршрут, осветление на помещения със специална опасност, антипанично осветление на добре известни зони и резервно осветление има и евакуационно осветление на щандове за книги в пространство на особена опасност, т.е. места, където има голяма вероятност от злополука сред служители или втора форма в случай на недостатъчност на осветлението. Примери за такива опасни ситуации са разкопки и дейности с токсично или експлозивно съдържание. Повече за успеха на изпълнението на задължения с бързо развиващите се машини, трябва да направите възможността да включите аварийна светлина под формата на повреда на обикновеното осветление.

https://b-eauty360.eu/bg/

Всички осветителни тела за аварийно осветление са оборудвани с микропроцесорни системи и свързани с комуникационната шина с централната част на системата. Голямото предимство на новата LED система за аварийно осветление е фактът, че тя обикновено е разпределена система, което означава, че осветителните тела за евакуация и други устройства, влизащи в системния магазин, имат свои собствени източници на напрежение при изграждането на батерии. Цялата LED система за аварийно осветление е сглобена от централно лице, дистрибутори и арматура за аварийно осветление, докато комуникацията между централното тяло, разпределителите и фитингите се осъществява на двужилна шина.