Zad lzheniya na rabotodatelya k m ednolichen t rgovets

Заедно с правото на министъра на икономиката 8 юли 2010 година относно минималните изисквания по отношение на доверието и професионалната хигиена, съчетани с възможността да се действа в експлозивна атмосфера (Законодателен вестник от 30 юли 2010 г., всеки собственик, чиито растителни технологии, които заплашват да създадат взривна заплаха, е задължен да създаде съответния документ, посочен в правния продукт.

http://bg.healthymode.eu/penisizexl-uvelichavayte-estestvenata-si-m-zhestvenost/

Документите за взривозащита са документ за защита срещу експлозия (съкратено от DZPW, който стриктно регулира правилата за ходене в условия на потенциално опасна атмосфера и поставя на работодателя редица задължения, които той изисква, за да намали риска от запалване и експлозия. Работодателят е длъжен:- предотвратяване на появата на експлозивна атмосфера,- предотвратяване на възпламеняване в гореспоменатото атмосфера,- ограничаване на отрицателните последици от потенциална експлозия, за да се гарантира защитата на възхода и здравето на служителите.

Работодателят трябва да даде и уточни мерките за сигурност. Документът за взривозащита трябва да съдържа описание на системния контрол на мерките за сигурност, срокове за поддръжка на оборудването, оценка на риска от експлозия, вероятност от източници на запалване, видове използвани методи, инсталации, вещества, които са потенциален източник, оценени ефекти от възможна експлозия. Освен това, в сферата на работата е да се отделят подходящите пространства в зоните на опасност от експлозия и да се определи вероятността да се срещнат експлозиите в тях.Работодателят е длъжен да осигури подходящи мерки за сигурност, определени в решителност. Документът трябва да бъде предоставен преди работникът да бъде изложен на риск от работа. Опасните позиции трябва да бъдат правилно маркирани с жълта триъгълна марка с черна среда и черен EX в средата. В DZPW работодателят се задължава да евакуира въпроси, когато има заплаха.